• Organised by Maharashtra State Branch of IRIA Imaging: Always & forever.
Enjoy the stay with specially discounted residential registration package at venue- Balaji Sarovar Premier.Hurry up to avoid disappointment. For delegates with nonresidential registration packages,accommodation can be booked in other hotels in solapur city.

DELEGATE LISTSr. Delegate Name City
1 SAYYAD SAJID SOLAPUR
2 MERU VAIBHAV SOLAPUR
3 DR GAJAKOS ANAND SHRIKANT SOLAPUR
4 BOPALKAR AASHISH BARSHI SOLAPUR
5 SHAH ASHISH KUNTAL KURDUWADI
6 KOLHARKAR NASEEM SOLAPUR
7 ANANTKAWALAS SUHAS SAMBHAJI TEMBHURNI SOLAPUR
8 Santosh Savata Pise Sangola, Dist. Solapur
9 DESHMUKH PRADEEPKUMAR N SOLAPUR
10 Tapadia Jyoti Kacharulalji Solapur
11 Seena Kasegaonkar Solapur .
12 CHOUDHARY VIVEK A SOLAPUR
13 SAWANT PRAMOD DAGADU BARSHI
14 Vohra Vinit Virendra PANDHARPUR
15 Sharma Anshu Solapur
16 DHAMANGAONKAR VINAYAK BHALCHANDRA SOLAPUR
17 DHAMANGAONKAR BHALCHANDRA RAMCHANDRA SOLAPUR
18 CHIDRAWAR ANJALI ASHOK SOLAPUR
19 GUJARE SANTOSH ANGAR
20 GADE AMOL ARJUN KURDUWADI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15